2 darab Apple watch szíj vásárlása esetén 10% 3 db esetén 15% kedvezmény amíg a készlet tart

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)  Az iShield.hu Bt 
(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.ishield.hu (továbbiakban:
Webshop) weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő
Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a
továbbiakban együttesen: Felek).
Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Webshop-on keresztül történik,
függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy
közreműködője által jön létre. Az ÁSZF vonatkozik továbbá az ajánlat-elfogadás útján létrejött azon
szerződésekre, melyek alapján megrendelő megvásárolja a terméket.
Szolgáltató adatai:
Név: iShield.hu Bt
Székhely és levelezési cím: Magyarország, 4031 Debrecen Szoboszlói út 3/D TT  1.a
Telefonszáma: +36 31 785 0934
Email cím: info@ishield.hu
Adószáma: 27982000-1-09

 1. Ügyfélszolgálat
  Az Ügyfelek az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:
  E-mail cím: info@ishield.hu
  Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.
  Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 3 munkanapon belül válaszol.
 2. Alapvető rendelkezések
  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a
  magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a
  vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
  vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés
  nélkül is irányadók.
  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webshop felületére, vagy annak
  tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webshopnak, az
  ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el
  a feltételeket, nem jogosult a Webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webshop felületén megjelenő
tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése
a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
Az elektronikus úton megkötött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem
utal. A Webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a Szolgáltató a 1. pontban megadott elérhetőségeken rendelkezésre áll.
A szerződés nyelve magyar.

 1. A vásárlás menete
  3.1. Regisztráció
  A vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció.
  Regisztráció nélkül is tud a Felhasználó megrendelést leadni.

3.2 Megrendelés folyamata
Az Ügyfél a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges
tulajdonságait.
Az Ügyfél kosárba helyezi a kiválasztott termékeket, a termék mellett látható „kosárba rakom”
gombra kattintva. Az Ügyfél bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár szerkesztése” gombra
vagy „KOSÁR MEGTEKINT” ikonra kattintva.
Az Ügyfél a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát a termék mellett a található
mennyiség jelzővel tudja beállítani.
Amennyiben az Ügyfél berakta kosarába a terméket, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék
darabszámát. A „Törlés (X)” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését
követően automatikusan frissül a kosár tartalma.
Ezt követően a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintással a név, számlázási, illetve szállítási cím,
e-mail cím, telefonszám megadása szükséges.
Felhasználó megadhatja a szállítási címet, a szállítási/fizetési módot.
Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata
készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az “Ügyfélszolgálat” cím alatt).
A Pénztár oldalon látható a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő
szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes
költség.
Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja
elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve
megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti Szolgáltató felé egyéb,
rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen is és emailben is értesíti a
Felhasználót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható.
A rendelés feladása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó
számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.
A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa
korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.
Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat
adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt
haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a
megrendelést.
A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított
tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban
elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

3.3. Fizetési módok
 Utánvétel: A Felhasználó a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor tudja kiegyenlíteni.
 Bankkártyás online fizetés: a rendelés leadása után biztonságos Online felületén keresztül.

3.4. Szállítási költség és módok
A Szolgáltató által biztosított aktuális szállítási módok és azok költségei a kiválasztott termék kosárba
rakása után Pénztár oldalon találhatóak.
Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken,
csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a
csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

3.5. Adatbeviteli hibák
Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza
tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Törölni tud a kosárból (X ikonnal) is
vagy a mennyiséget is megtudja változtatni a darabszám pontos beírásával.

3.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus
visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a
Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási
információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását,
mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül,
mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.
Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem
kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Kérjük, ellenőrizze
spam beállításait, illetve a különböző automata mappákat, mert visszaigazoló levelünk emiatt
elkerülheti figyelmét.
Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-
mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt
rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a
fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
  A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik.
  Nyitvatartási idő:
  H-P: 8.00-17.00
  A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
  leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
  Általános teljesítési határidő, a rendeléstől számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és
  Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában
  meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek
  Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti
  teljesítésre.
  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
  meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja,
  valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül
  visszatéríteni.
  Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta
  kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot
  a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő
  teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!
 2. Termék ára. A weboldalon feltüntetett termékek árai AAM. A megjelenített termékek online rendelhetők meg.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban, (vagy az adott Webshop hivatalos
devizájában) értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (bruttó árak), azonban nem
tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség a túlméretes termékek esetén kerül
felszámításra, a csomagolás költsége termékenként változó és a túlméretes termékek adatlapján,
illetve a megrendelési folyamat során kerül feltüntetésre. A megrendelési folyamat során a pontos
szállítási költséget jelzi rendszerünk!
A Webshop felületén a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót
jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként
szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshopban megjelenő kép és a termék
tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
Ha a Webshopban hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja
a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után Szolgáltató azonnal
tájékoztatja a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést,
vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően
hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától
jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a
Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató, a
telefonon vagy emailben felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot és felajánlja, a termék valós áron történő
megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában az Ügyfél eldöntheti, hogy megrendeli
valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 1. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog
  6.1. Hibás teljesítés
  Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy
  jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
  Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte,
  vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
  Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 14
  napon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e
  vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban
  azt jelenti, hogy 14 napon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

6.2. Kellékszavatosság
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy
kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a
Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás

arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem
nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor
Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési
határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő
egy év.
Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert
hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3 Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a
fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes

érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.4. Jótállás
6.4.1 Kötelező jótállás
Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket.
A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján
jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak
akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető
vissza.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére
történő átadásával kezdődik.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a
jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
Jótállás esetén az Ügyfelet ugyanazon jogok illetik meg, mint az 9.1. pontban, a kellékszavatosságról
szóló részben feltüntetettek.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett.
Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási
igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2
pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6.4.2 Önkéntes jótállás
A Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében
megjelölt időtartamú jótállást (garancia) is vállalhat, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál
hosszabb is lehet.

6.5. Elállási jog
Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Szolgáltató webáruházában jellemzően a Felhasználó megrendelésére egyedileg legyártott, a
Felhasználó igényeinek megfelelő tulajdonságokkal rendelkező termékeket forgalmaz, így
alapesetben ez a jogosultság nem gyakorolható. E termékkörön kívül eső termékek esetében az
alábbiak szerint illeti meg az elállási jog a fogyasztónak minősülő Felhasználót.

6.5.2 Az elállási határidő

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a
terméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó
vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó
által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát
köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon
megtehető, akár szóban akár írásban.
Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli
annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.
Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.
A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru
visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés
után.
Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás
elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék
vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

6.5.3. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
  adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta
  (felbontás előtt gyakorolható az elállási jog);
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
  Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e
  beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
  megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból
  az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a
  Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő
  csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen
  ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve
  baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem
  garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá
  tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem
  bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja. (pl. étrendkiegészítő)
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
  vegyül más termékkel;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy
  kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
  Felhasználó személyére szabtak (személyre szabott terméknek minősül a webhelyen
  kiválasztható, illetve a Felhasználó által más módon meghatározott – feltöltött, körülírva
  megrendelt – mintával rendelt, a Felhasználó által kiválasztott típusú, színű, méretű termék
  megrendelése, mivel ezeket Szolgáltató a megrendelést követően gyártja le a Felhasználó
  részére);

6.5.4. Az elállás joghatásai
Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási
nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának
költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a
Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen
többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést
Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket.
A Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő
betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék
visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az
a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból
eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés
teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja
felmondási jogát – megtérítését.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek
  7.1. Panaszkezelés rendje
  Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
  megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a
  szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban feltüntetett e-mail
  címen, levél útján vagy a Szolgáltató telephelyén személyesen is közölheti.
  Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli
  panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz
  kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra
  tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Szolgáltató köteles átadni a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli
panasz esetén helyben a Vásárlónak, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli
panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv
másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés
jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval
való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az
Ügyfél számára:
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye
szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület.
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli,
békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes
szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény
szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut
vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Fax: 06 (1) 488 21 86
• Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

 1. Felelősség
  Felhasználó a Webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató
  nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan
  okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért
  való felelősségen túlmenően.
  Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért.
  Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webshop használata során harmadik személyek jogait
  vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és
  kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik
  az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
  A Felhasználó által a Webshop használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató
  jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de
  nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
  A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más
  szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért
  Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Webshop használata során a
  vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webshop
  használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem
  megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
  Amennyiben a Felhasználó a Webshop felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt
  haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést
  megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 2. Szerzői jogok
  A Webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei
  szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt
  állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Webshopon keresztül
  elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői
  műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb
  anyagokat, a Webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb
  megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
  A Webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy
  kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása
  esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő
  tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a
  Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webshop
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webshop felületén
szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A
Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes
írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a
ishield.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden
más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan
tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására,
feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön
engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató
által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát
módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele
során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között
bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 1. Egyéb rendelkezések
  A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes
  kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik
  a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet
  kötelezni.
  Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása
  nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre
  vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem
  ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy
  lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.